Next Step

قدم بعدی با ما

در جهان امروز، بخش حمل‌ونقل از جمله بخش‌‏های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است كه علاوه بر تحت‌تأثیر قراردادن فرآیند توسعه اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می‏‌شود. گروه (Next Step) نکست استپ با شعار، قدم بعدی با ما، راهکاری اثربخش برای ارتقا سطح تکنولوژی در خودروهای مورد استفاده شهروندان ایرانی می‌باشد. این تیم تلاش در بروزرسانی سطح تکنولوژی خودروهای داخلی، بومی سازی فناوری خودروهای خارجی در ایران و راه‌اندازی مشاغل گسترده در این زمینه آغار به کار کرده است.